ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) ๖ ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) ๖ ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  12 พฤษภาคม 2565
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  19 พฤษภาคม 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ร่างประกาศประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 591 KB

  456 ครั้ง 12 พ.ค. 2565

  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  420 ครั้ง 12 พ.ค. 2565

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  458 ครั้ง 12 พ.ค. 2565

  ร่างขอบเขตของงาน 36 หน้า.pdf

  ขนาดไฟล์ 12 MB

  540 ครั้ง 12 พ.ค. 2565
Top