ร่างประกวดราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกวดราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
 • รายละเอียด :
  เลขที่โครงการ : 65037363618
  วงเงินงบประมาณ : 814,332.06.- บาท
  ราคากลาง : 814,332.06.- บาท
  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง doaprocurement@airports.go.th
 • วันที่ประกาศ :
  1 เมษายน 2565
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  7 เมษายน 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 26 KB

  377 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  ฟอร์มเปล่า1.pdf

  ขนาดไฟล์ 167 KB

  350 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  TOR2.pdf

  ขนาดไฟล์ 190 KB

  386 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  TOR3.pdf

  ขนาดไฟล์ 197 KB

  389 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  ราคากลาง 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 199 KB

  349 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  TOR5.pdf

  ขนาดไฟล์ 269 KB

  388 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  ฟอร์มเปล่า 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 273 KB

  347 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  TOR1.pdf

  ขนาดไฟล์ 302 KB

  394 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  TOR4.pdf

  ขนาดไฟล์ 311 KB

  364 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  ราคากลาง 1.pdf

  ขนาดไฟล์ 318 KB

  377 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  เอกสารแนบท้าย.pdf

  ขนาดไฟล์ 373 KB

  344 ครั้ง 1 เม.ย. 2565

  ร่างประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 762 KB

  361 ครั้ง 1 เม.ย. 2565
Top