ท่าอากาศยานภายใต้การบริหารของกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการ ประกาศเป็นสนามบินศุลกากร

ข้อมูลและบริการวิชาการ

วันที่ : 26 เมษายน 2564
45,197 อ่าน
เลขที่ ท่าอากาศยาน ที่ตั้ง ประกาศเป็นสนามบินศุลกากรในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
1. อุดรธานี ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ. อุดรธานี 12 ตุลาคม 2497
2. ขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 กันยายน 2534
3. พิษณุโลก ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 1 กันยายน 2534
4. สุราษฎร์ธานี ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 1 กันยายน 2534
5. อุบลราชธานี ต.ปทุม/ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 1 กันยายน 2534
6. นราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 3 ตุลาคม 2539
7. ปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 3 ตุลาคม 2539
8. ระนอง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 3 ตุลาคม 2539
9. ตรัง ต.ทุ่งหว้อ อ.เมือง จ.ตรัง 5 มีนาคม 2542
10. นครราชสีมา ต.ท่าช้าง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 5 มีนาคม 2542
11. หัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5 มีนาคม 2542
12. น่านนคร ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 2 มีนาคม 2543
13. ชุมพร ต.ชุมโค อ.ประทิว จ.ชุมพร 2 มีนาคม 2543
14. กระบี่ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 29 ธันวาคม 2542
15. แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 29 ธันวาคม 2542
16. นครพนม ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม 6 กันยายน 2544
17. แม่สอด ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก> 28 ธันวาคม 2547
18. เลย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย       17 มกราคม 2560
19. บุรีรัมย์ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์       13 พฤศจิกายน 2560
20. นครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช      13 พฤศจิกายน 2560
Top