ข้อมูลและบริการวิชาการ

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2559
28,923 อ่าน

ชื่อและวัตถุประสงค์

สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมสโมสรกรมการบินพลเรือน ใช้อักษรย่อว่า “ส.ส.บ.พ." เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ ซีวิล เอวิเอชั่น แอสโซซิเอชั่น" เขียนเป็นอักษรอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION ASSOCIATION" ใช้อักษรย่อว่า “D.C.A.A"

เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูป


airport

ที่ตั้ง

สมาคมนี้ตั้ง ณ กรมการบินพลเรือน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี  ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
  2. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านการบินให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
  3. ส่งเสริม นันทนาการ และการท่องเที่ยว
  4. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการช่วยเหลือในการกุศล
  5. ส่งเสริมความเจริญให้แก่กรมการบินพลเรือน และอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
  6. สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมือง
Top