บำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบินที่ท่าอากาศยาน 6 แห่ง (ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และท่าอากา

 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์สำนักงาน
 • เลขที่สอบราคา :
  ส.46/2559
 • ชื่อสอบราคา :
  บำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบินที่ท่าอากาศยาน 6 แห่ง (ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และท่าอากา
 • รายละเอียด :

  ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

  เนื่องจากมีการแก้ไขในรายละเอียดเอกสารสอบราคาข้อที่ 7 เรื่องค่าจ้างและการจ่ายเงิน

  ประกาศ  ณ วันที่ 10 ก.พ. 59

 • วันที่ยื่นซองสอบราคา :
  4 ก.พ. 2559 - 19 ก.พ. 2559 เวลา 09:30 ถึง 00:00 น.
 • วันที่เปิดซองสอบราคา :
  24 ก.พ. 2559 เวลา 09:30 ถึง 00:00 น.
 • วันที่ประกาศ :
  4 กุมภาพันธ์ 2559
 • ไฟล์แนบ

Top