จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 • ประเภท :
  สิ่งปลูกสร้าง
 • เลขที่สอบราคา :
  ส.๕/๒๕๕๙
 • ชื่อสอบราคา :
  จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ยื่นซองสอบราคา :
  19 พ.ย. 2558 - 4 ธ.ค. 2558 เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
 • วันที่เปิดซองสอบราคา :
  9 ธ.ค. 2558 เวลา 09:30 ถึง 00:00 น.
 • วันที่ประกาศ :
  19 พฤศจิกายน 2558
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ครุฑ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบไฟ ทขก. 59.pdf

  ขนาดไฟล์ 418 KB

  1,570 ครั้ง

  เอกสารแนบ ส5.pdf

  ขนาดไฟล์ 528 KB

  1,506 ครั้ง
Top