จ้างซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร และปรับปรุงอาคารอื่น ที่กรมการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  วิธีสอบราคา
 • ประเภท :
  อาคารเพื่อประโยชน์อื่น ๆ
 • เลขที่สอบราคา :
  55/2558
 • ชื่อสอบราคา :
  จ้างซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร และปรับปรุงอาคารอื่น ที่กรมการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)
 • วันที่ยื่นซองสอบราคา :
  23 เม.ย. 2558 - 7 พ.ค. 2558 เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
 • วันที่เปิดซองสอบราคา :
  11 พ.ค. 2558 เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  23 เมษายน 2558
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  (ครุฑ)สอบจ้างซ่อมปรับปรุงโรงอาหาร 58 (ครั้งที่ 2).pdf

  ขนาดไฟล์ 117 KB

  1,706 ครั้ง
Top