ซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ ที่ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  วิธีสอบราคา
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์สำนักงาน
 • เลขที่สอบราคา :
  54/2558
 • ชื่อสอบราคา :
  ซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศแบบน้ำยารวมศูนย์ ที่ท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย
 • วันที่ยื่นซองสอบราคา :
  23 เม.ย. 2558 - 8 พ.ค. 2558 เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
 • วันที่เปิดซองสอบราคา :
  12 พ.ค. 2558 เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  23 เมษายน 2558
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  สอบซื้อติดตั้งระบบปรับอากาศ ทลย. 58.pdf

  ขนาดไฟล์ 85 KB

  1,696 ครั้ง
Top