จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าชานชลาอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  วิธีสอบราคา
 • ประเภท :
  อาคารเพื่อประโยชน์อื่น ๆ
 • เลขที่สอบราคา :
  53/2558
 • ชื่อสอบราคา :
  จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าชานชลาอาคารที่พักผู้โดยสาร ที่ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก
 • วันที่ยื่นซองสอบราคา :
  22 เม.ย. 2558 - 11 พ.ค. 2558 เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
 • วันที่เปิดซองสอบราคา :
  14 เม.ย. 2558 เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  22 เมษายน 2558
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  (ครุฑ)สอบจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำที่ ทมด.58.pdf

  ขนาดไฟล์ 105 KB

  1,565 ครั้ง
Top