จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  วิธีสอบราคา
 • ประเภท :
  อาคารเพื่อประโยชน์อื่น ๆ
 • เลขที่สอบราคา :
  52/2558
 • ชื่อสอบราคา :
  จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ยื่นซองสอบราคา :
  22 เม.ย. 2558 - 18 เม.ย. 2558 เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
 • วันที่เปิดซองสอบราคา :
  20 พ.ค. 2558 เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  22 เมษายน 2558
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  สอบจ้างซ่อมปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ทมส.58.pdf

  ขนาดไฟล์ 104 KB

  1,638 ครั้ง
Top