จัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ รายการของประกาศ วันที่ยื่นซองตั้งแต่วันที่ถึง
วันที่พร้อมรับประกาศ
วันที่เปิดซองราคา
ส.46/2559
วันที่ประกาศ : 4 กุมภาพันธ์ 2559
4 ก.พ. 2559 - 19 ก.พ. 2559
เวลา 09:30 ถึง 00:00 น.
24 ก.พ. 2559
เวลา 09:30 ถึง 00:00 น.
ส.๕/๒๕๕๙
วันที่ประกาศ : 19 พฤศจิกายน 2558
19 พ.ย. 2558 - 4 ธ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
9 ธ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 00:00 น.
55/2558
วันที่ประกาศ : 23 เมษายน 2558
23 เม.ย. 2558 - 7 พ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
11 พ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
54/2558
วันที่ประกาศ : 23 เมษายน 2558
23 เม.ย. 2558 - 8 พ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
12 พ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
53/2558
วันที่ประกาศ : 22 เมษายน 2558
22 เม.ย. 2558 - 11 พ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
14 เม.ย. 2558
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
52/2558
วันที่ประกาศ : 22 เมษายน 2558
22 เม.ย. 2558 - 18 เม.ย. 2558
เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
20 พ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
51/2558
วันที่ประกาศ : 17 เมษายน 2558
17 เม.ย. 2558 - 7 พ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
11 พ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 09:30 น.
50/2558
วันที่ประกาศ : 17 เมษายน 2558
17 เม.ย. 2558 - 6 พ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
8 พ.ค. 2558
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
49/2558
วันที่ประกาศ : 10 เมษายน 2558
10 เม.ย. 2558 - 28 เม.ย. 2558
เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
30 เม.ย. 2558
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
48/2558
วันที่ประกาศ : 27 มีนาคม 2558
27 มี.ค. 2558 - 16 เม.ย. 2558
เวลา 09:30 ถึง 15:30 น.
20 เม.ย. 2558
เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 24
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 24
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top