ราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสะพานทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสะพานทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละอียดตามแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  25 พฤษภาคม 2565
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  30 พฤษภาคม 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.01.pdf

  ขนาดไฟล์ 36 KB

  230 ครั้ง 25 พ.ค. 2565

  ราคากลาง 1.pdf

  ขนาดไฟล์ 184 KB

  217 ครั้ง 25 พ.ค. 2565

  ราคากลาง 2.pdf

  ขนาดไฟล์ 193 KB

  204 ครั้ง 25 พ.ค. 2565

  ราคากลาง 3.pdf

  ขนาดไฟล์ 902 KB

  219 ครั้ง 25 พ.ค. 2565
Top