ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน 23 ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน 23 ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละอียดตามแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  12 พฤษภาคม 2565
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  -
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 24 KB

  554 ครั้ง 12 พ.ค. 2565

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  594 ครั้ง 12 พ.ค. 2565
Top