ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) ๖ ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเอกชนให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) ๖ ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  รายละเอียดตามแนบ

 • วันที่ประกาศ :
  12 พฤษภาคม 2565
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  19 พฤษภาคม 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf

  ขนาดไฟล์ 232 KB

  649 ครั้ง 12 พ.ค. 2565

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  685 ครั้ง 12 พ.ค. 2565
Top