ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภทรายย่อย ภายในท่าอากาศยานพิษณุโลก

 • ชื่อประกาศ :
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภทรายย่อย ภายในท่าอากาศยานพิษณุโลก
 • รายละเอียด :

  การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภทรายย่อย ภายในท่าอากาศยานพิษณุโลก

 • วันที่ประกาศ :
  25 พฤษภาคม 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ประกาศ A5 A10.pdf

  ขนาดไฟล์ 12 MB

  83 ครั้ง 26 พ.ค. 2565
Top