ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 ท่าอากาศยานกระบี่

 • ชื่อประกาศ :
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 ท่าอากาศยานกระบี่
 • รายละเอียด :

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภททั่วไป ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 ท่าอากาศยานกระบี่

 • วันที่ประกาศ :
  28 เมษายน 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ทกบ3 อุปโภคบริโภคทั่วไป.pdf

  ขนาดไฟล์ 18 MB

  420 ครั้ง 28 เม.ย. 2565
Top