ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภทรายย่อย ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 ท่าอากาศยานกระบี่

 • ชื่อประกาศ :
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภทรายย่อย ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 ท่าอากาศยานกระบี่
 • รายละเอียด :

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภทรายย่อย ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 ท่าอากาศยานกระบี่

 • วันที่ประกาศ :
  28 เมษายน 2565
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ทกบ2 อาหารว่างรายย่อย.pdf

  ขนาดไฟล์ 20 MB

  305 ครั้ง 28 เม.ย. 2565
Top