นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณครั้งที่ 6/2565

วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 14:27:44
1,073 อ่าน
นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณครั้งที่ 6/2565 ร่วมด้วย นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (zoom)นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top