พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 16:15:08
653 อ่าน
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เห็นชอบให้ดำเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 ในปีนี้กรมท่าอากาศยาน มีบุคลากรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้น และนายสุขสวัสดิ์ สุขวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน ร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

รูปภาพ

Top