กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยายท่าอากาศยาน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ท่าอากาศยานระนอง

วันที่ : 28 เมษายน 2565 15:29:39
549 อ่าน
นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยายท่าอากาศยาน พร้อมศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขยายท่าอากาศยาน อาคารที่พักผู้โดยสารและส่วนประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานระนอง โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดฯ ท่าอากาศยานระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานระนอง รวมถึงจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานระนอง และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอนแะของประชาชน หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง มาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาด้านต่างๆของโครงการให้เหมาะสม นอกจากนี้ท่าอากาศยานระนองยังอยู่ในแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกันตามโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน (Land Bridge) ระนอง - ชุมพร จึงต้องมีการศึกษาขยายท่าอากาศยานเพื่อให้รองรับอากาศยานขนาดใหญ่มากขึ้น โดยโครงการฯมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2565 ท่าอากาศยานระนอง ตั้งอยู่ที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง มีทางวิ่งขนาด 45x2,000 เมตร ลานจอดอากาศยานขนาด 120x180 เมตร และอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 4,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง ***** กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน pr@airports.go.th

รูปภาพ

Top