ภาพกิจกรรม

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณครั้งที่ 6/2565
นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธา...
26 พฤษภาคม 2565

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณครั้งที่ 6/2565 ร่วมด้วย นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (zoom)นายเกียรต...ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...
20 พฤษภาคม 2565

กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ...กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ฯ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ
กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประช...
12 พฤษภาคม 2565

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบ...กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ฯ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร
กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชน ...
11 พฤษภาคม 2565

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมการประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการงานจ้างที่ปรึกาาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขั...พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ...
3 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เห็นชอบให้ดำเนินการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 ในปีนี้กรมท่าอากาศยาน มีบุคลากรได้รับการคัดเลือกเ...กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยายท่าอากาศยาน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ ท่าอากาศยานระนอง
กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประช...
28 เมษายน 2565

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา นางปรีดา ช่วยคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างขยา...กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการงานออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่นๆ ฯ ท่าอากาศยานชุมพร
กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประช...
28 เมษายน 2565

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการงานออกแบบขยายทางวิ่ง ทางขับ ลาน...กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา
กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประช...
28 เมษายน 2565

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านมาตรฐาน) เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายบำรุง สังข์ข...กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 110 ปี
กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถา...
5 เมษายน 2565

กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 110 ปี วันนี้ 1 เม.ย. 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 110 ปี โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมน...วันคล้ายวันสถาปนา 110 ปี กรมทางหลวง
วันคล้ายวันสถาปนา 110 ปี กรมทางหลวง
5 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม นายบรรจบ บุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 110 ปี กรมทางหลวงข้อมูลทั้งหมด 740 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 74
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 74
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top