คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๔๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิค สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๔๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิค สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ : 27 มีนาคม 2558 13:33:40
3978 อ่าน
ประเภทข้อกำหนดของคณะกรรมการเทคนิค
ฉบับ/ที่ที่ ๔๕/๒๕๕๖
ชื่อเรื่องคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๔๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิค สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
หน่วยงาน
ฐานอำนาจมาตรา ๑๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขล่าสุด27 มีนาคม 2558 13:33:40
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิค.pdf

ขนาดไฟล์ 181 KB

1,253 ครั้ง 27 มี.ค. 2558
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top