ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมการบินพลเรือนให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานสนามบินอนุญาตของกรมการบินพลเรือน

ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมการบินพลเรือนให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานสนามบินอนุญาตของกรมการบินพลเรือน

วันที่ : 9 มิถุนายน 2558 16:07:14
1518 อ่าน
ประเภทคำสั่งกระทรวงคมนาคม
ฉบับ/ที่๑๖๖/๒๕๕๘
ชื่อเรื่องให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมการบินพลเรือนให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานสนามบินอนุญาตของกรมการบินพลเรือน
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
แก้ไขล่าสุด9 มิถุนายน 2558 16:07:14
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

คำสั่ง คค. 166-2558.pdf

ขนาดไฟล์ 164 KB

776 ครั้ง 9 มิ.ย. 2558
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top