สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 18:22:41
4007 อ่าน
ประเภทร่างกฎหมายเพื่อรองรับการให้เป็นไปตามอนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. ๑๙๙๙
ฉบับ/ที่
ชื่อเรื่องสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด26 พฤศจิกายน 2556 18:22:41
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

314-18-04-56-2.pdf

ขนาดไฟล์ 66 KB

2,700 ครั้ง 22 พ.ย. 2556
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top