ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบคำขอรับใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ แบบหลักฐานแสดงว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต แบบใบรับรองผู้จัดการ สนามบินสาธารณะ และแบบคำขอรับใบแทนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบคำขอรับใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ แบบหลักฐานแสดงว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต แบบใบรับรองผู้จัดการ สนามบินสาธารณะ และแบบคำขอรับใบแทนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

วันที่ : 20 กันยายน 2559 12:28:40
1534 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านมาตรฐานสนามบิน
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบคำขอรับใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ แบบหลักฐานแสดงว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต แบบใบรับรองผู้จัดการ สนามบินสาธารณะ และแบบคำขอรับใบแทนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการขอ การออก และการเพิกถอนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2554
แก้ไขล่าสุด20 กันยายน 2559 12:28:40
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศ กพท. แบบผู้จัดการสนามบินสาธารณะ.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

1,069 ครั้ง 20 ก.ย. 2559

กระกาศ กพท. เฉพาะแบบ2.pdf

ขนาดไฟล์ 86 KB

992 ครั้ง 20 ก.ย. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top