ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง แบบคำขอใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ แบบหลักฐานแสดงว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานสนามบินอนุญาต แบบใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ และแบบคำขอรับใบแทนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง แบบคำขอใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ แบบหลักฐานแสดงว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานสนามบินอนุญาต แบบใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ และแบบคำขอรับใบแทนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2558 09:15:47
2814 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านมาตรฐานสนามบิน
ฉบับ/ที่
ชื่อเรื่องประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง แบบคำขอใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ แบบหลักฐานแสดงว่าเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานสนามบินอนุญาต แบบใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ และแบบคำขอรับใบแทนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด3 กุมภาพันธ์ 2558 09:15:47
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top