ระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ : 11 มกราคม 2558 10:34:22
8037 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านมาตรฐานสนามบิน
ฉบับ/ที่
ชื่อเรื่องระเบียบกรมการบินพลเรือนว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๗
หน่วยงาน
ฐานอำนาจมาตรา ๖๐/๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขล่าสุด11 มกราคม 2558 10:34:22
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top