ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ : 14 กันยายน 2563 15:19:44
875 อ่าน
ประเภทประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด14 กันยายน 2563 15:19:44
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top