คำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน

คำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 08:48:12
820 อ่าน
ประเภทคำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับ/ที่๔/๒๕๖๒
ชื่อเรื่องคำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจข้อ ๓ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๙๗ ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ
แก้ไขล่าสุด25 กรกฎาคม 2562 08:48:12
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top