คำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Facilitation Committee: NCAFC)

คำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Facilitation Committee: NCAFC)

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 08:46:01
1149 อ่าน
ประเภทคำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับ/ที่๓/๒๕๖๒
ชื่อเรื่องคำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Facilitation Committee: NCAFC)
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๕๐/๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด15 กรกฎาคม 2562 08:46:01
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top