คำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Committee: NCASC)

คำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Committee: NCASC)

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 08:43:16
726 อ่าน
ประเภทคำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับ/ที่๒/๒๕๖๒
ชื่อเรื่องคำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Committee: NCASC)
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๕๐/๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด15 กรกฎาคม 2562 08:43:16
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top