คำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Safety Board: NCASB)

คำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Safety Board: NCASB)

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2562 08:39:43
892 อ่าน
ประเภทคำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับ/ที่๑/๒๕๖๒
ชื่อเรื่องคำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Safety Board: NCASB)
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๒๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด15 กรกฎาคม 2562 08:39:43
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top