ประกาศคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เรื่อง แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เรื่อง แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 16:29:54
1761 อ่าน
ประเภทประกาศคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เรื่อง แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน
ฐานอำนาจมาตรา ๕๐/๑๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด28 มิถุนายน 2562 16:29:54
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top