ว่าด้วยกฎจราจรทางอากาศ

ว่าด้วยกฎจราจรทางอากาศ

วันที่ : 18 มิถุนายน 2558 14:38:07
7360 อ่าน
ประเภทข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๙๔
ชื่อเรื่องว่าด้วยกฎจราจรทางอากาศ
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๖) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘/๒ และมาตรา ๑๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
แก้ไขล่าสุด18 มิถุนายน 2558 14:38:07
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

RCAB No. 94.PDF

ขนาดไฟล์ 1 MB

4,023 ครั้ง 18 มิ.ย. 2558
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top