ว่าด้วยเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน และแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยาน

ว่าด้วยเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน และแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยาน

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2558 10:25:38
4315 อ่าน
ประเภทข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๙๕
ชื่อเรื่องว่าด้วยเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน และแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยาน
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๖) และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขล่าสุด10 กรกฎาคม 2558 10:25:38
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

RCAB No.95.PDF

ขนาดไฟล์ 67 KB

1,848 ครั้ง 10 ก.ค. 2558
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top