ว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ

ว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ

วันที่ : 19 มิถุนายน 2558 08:39:07
5288 อ่าน
ประเภทข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๙๒
ชื่อเรื่องว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕(๖) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขล่าสุด19 มิถุนายน 2558 08:39:07
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

RCAB No. 92.PDF

ขนาดไฟล์ 83 KB

2,842 ครั้ง 15 มิ.ย. 2558
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top