คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๓๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๓๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 15:00:29
1015 อ่าน
ประเภทคำสั่งกรมท่าอากาศยาน
ฉบับ/ที่๓๓๖/๒๕๖๑
ชื่อเรื่องคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๓๓๖/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
หน่วยงาน
ฐานอำนาจมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
แก้ไขล่าสุด12 พฤศจิกายน 2561 15:00:29
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top