คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๔๑๑/๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๔๑๑/๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 15:38:12
894 อ่าน
ประเภทคำสั่งกรมท่าอากาศยาน
ฉบับ/ที่๑๔๑๑/๒๕๖๑
ชื่อเรื่องคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๔๑๑/๒๕๖๑ เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด28 มิถุนายน 2562 15:38:12
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 1411-2561.pdf

ขนาดไฟล์ 548 KB

521 ครั้ง 1 พ.ย. 2561
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top