คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๘๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตัดต้นไม้หวงห้ามในเขตพื้นที่ท่าอากาศยาน

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๘๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตัดต้นไม้หวงห้ามในเขตพื้นที่ท่าอากาศยาน

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 15:37:03
3093 อ่าน
ประเภทคำสั่งกรมท่าอากาศยาน
ฉบับ/ที่๘๓๔/๒๕๕๙
ชื่อเรื่องคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๘๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตตัดต้นไม้หวงห้ามในเขตพื้นที่ท่าอากาศยาน
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด28 มิถุนายน 2562 15:37:03
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top