คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๓๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙ (ฉบับที่ ๒)

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๓๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙ (ฉบับที่ ๒)

วันที่ : 19 เมษายน 2564 13:40:09
563 อ่าน
ประเภทคำสั่งกรมท่าอากาศยาน
ฉบับ/ที่๓๑๓/๒๕๖๔
ชื่อเรื่องคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๓๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙ (ฉบับที่ ๒)
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจข้อ ๔ แห่งข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้โดยสารพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน ประกอบคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๐๘/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายใน สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
แก้ไขล่าสุด19 เมษายน 2564 13:40:09
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 313-2564.pdf

ขนาดไฟล์ 951 KB

426 ครั้ง 19 เม.ย. 2564
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top