คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๙๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๙๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙

วันที่ : 16 กันยายน 2563 15:14:18
736 อ่าน
ประเภทคำสั่งกรมท่าอากาศยาน
ฉบับ/ที่๙๖๐/๒๕๖๓
ชื่อเรื่องคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๙๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจข้อ ๔ แห่งข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ผู้โดยสารพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืนไปกับอากาศยาน ประกอบคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๐๘/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายใน สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๒๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
แก้ไขล่าสุด16 กันยายน 2563 15:14:18
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top