ระเบียบกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ : 26 มกราคม 2564 11:05:49
4894 อ่าน
ประเภทระเบียบกรมท่าอากาศยาน
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๑
ชื่อเรื่องระเบียบกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยพื้นที่หวงห้ามและพื้นที่ควบคุมบริเวณสนามบินของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ฐานอำนาจข้อ ๕ (๓) และข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบกรมการบินพลเรือน ว่าด้วยมาตรฐานของระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดำเนินงานสนามบิน พ.ศ. ๒๕๕๗
แก้ไขล่าสุด26 มกราคม 2564 11:05:49
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top