คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ ๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

คำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ ๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 09:04:35
752 อ่าน
ประเภทคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่๔๗/๒๕๖๓
ชื่อเรื่องคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ ๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
แก้ไขล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2563 09:04:35
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top