ระเบียบสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 10:58:18
495 อ่าน
ประเภทระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๓
ชื่อเรื่องระเบียบสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๑๕/๑๐ วรรคหนึ่ง (๖) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด9 พฤษภาคม 2565 10:58:18
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ระเบียบ กพท ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565.pdf

ขนาดไฟล์ 664 KB

521 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

Rule of CAAT on Measures for International Flight No.3 B.E. 2565.pdf

ขนาดไฟล์ 91 KB

556 ครั้ง 9 พ.ค. 2565
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top