ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคู่มือมาตรฐานการให้บริการการจัดจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคู่มือมาตรฐานการให้บริการการจัดจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 10:02:02
947 อ่าน
ประเภทระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคู่มือมาตรฐานการให้บริการการจัดจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจข้อ ๔ ของข้อบังคับของข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๘ ว่าด้วยมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ ด้านการจัดการจราจรทางอากาศ ประเภทบริการจราจรทางอากาศ
แก้ไขล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2563 10:02:02
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top