ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่

ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 16:17:57
2467 อ่าน
ประเภทข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๑
ชื่อเรื่องข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยฐานอำนาจตามความในมาตรา ๖/๑ และมาตรา ๔๔(๓) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
แก้ไขล่าสุด28 มิถุนายน 2562 16:17:57
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อกำหนด กพท. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประจำหน้าที่.PDF

ขนาดไฟล์ 26 KB

1,576 ครั้ง 22 ม.ค. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top