ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับ ๒๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับและขอต่ออายุใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับ ๒๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับและขอต่ออายุใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 09:21:56
818 อ่าน
ประเภทข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่๒๑
ชื่อเรื่องข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับ ๒๑ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับและขอต่ออายุใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๖๐/๒ และมาตรา ๖๐/๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขล่าสุด22 ตุลาคม 2562 09:21:56
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top