ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 12:01:24
561 อ่าน
ประเภทประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๓
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจข้อ ๕ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
แก้ไขล่าสุด29 กรกฎาคม 2564 12:01:24
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top