ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการทดสอบความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทางวิทยุของผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการทดสอบความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทางวิทยุของผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2558 10:23:09
1190 อ่าน
ประเภทระเบียบกระทรวงคมนาคม
ฉบับ/ที่
ชื่อเรื่องระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการทดสอบความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทางวิทยุของผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด2 กุมภาพันธ์ 2558 10:23:09
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top