ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน พ.ศ ๒๕๕๘

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน พ.ศ ๒๕๕๘

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558 15:19:39
1773 อ่าน
ประเภทประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง ด้านมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน พ.ศ ๒๕๕๘
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด16 พฤศจิกายน 2558 15:19:39
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top